Siri Kalvig confidently smiling

Nysnø Invests in the Technology Company Disruptive Technologies (in Norwegian)

wpengine Press Releases

Bergen (Norge) 7. mars 2019 – Disruptive Technologies utvikler verdens minste, fullt integrerte trådløse sensorer. Sensorene har innebygd prosessering, radiokommunikasjon og et batteri med en varighet på opptil 15 år. Disruptive Technologies har ambisjoner om å selge milliarder av sensorer til et IoT marked som spås å bli enormt. Ledende organisasjoner innen eiendom, energi og helse bygger i dag sine smarte løsninger basert på Disruptive Technologies’ sensorteknologi. Den 28 februar 2019 oppnådde selskapet en stor milepæl under kunngjøringen “broad market availability”.

Ved hjelp av et bredt partnernettverk tilbyr Disruptive Technologies nå skreddersydde sensorløsninger til brukere innen eiendom, helse, og industri. Idag har over 30 000 sensorer blitt distribuert og brukere mottar over 3 millioner datapunkter daglig. Selskapet har stor pågang fra kunder og samarbeidspartnere.

“Teknologien er spesielt interessant for Nysnø fordi den har anvendelsesområder innen energieffektivisering, ressursutnyttelse og utvikling av infrastruktur for fremtidens energisystemer, som igjen bidrar til reduserte klimagassutslipp. Disruptive Technologies sin sensorteknologi gir bred tilgang til relevante og pålitelige data, som gir kundene et godt beslutningsgrunnlag. Anvendelsesområdene er utallige”, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer. Sensoren er på størrelse med et frimerke og måler i dag temperatur, bevegelse og berøring. Løsningen endrer måten beslutningene fattes på, og bidrar til økt effektivitet, bærekraft og velferd.

40 prosent av verdens energiforbruk skjer gjennom næringseiendom. Verden har en stor utfordring med energieffektivisering og man søker nå måter å redusere forbruket på. I en av verdens største tjenesteleverandører til eiendom sikrer man nå at leietakere er komfortable med temperatur overvåkning, og opplever en betydelig reduksjon i forbruket.

Nasjonale og lokale foretak med ansvar for å utvikle, eie og drive strømnettet bruker sensorene til å oppdage og forebygge kritiske feil på transformatorstasjoner. En drastisk økning i verdens energiforbruk resulterer i en dramatisk økning av feiltilfeller.
Disruptive Technologies’ sensor-løsning forebygger dette og sikrer et tryggere og mer stabilt nett.

Store avvik i temperatur observeres i frys og kjøl. I et av Storbritannias ledende helseforetak, som betjener over 1 million pasienter, er man avhengig av Disruptive Technologies’ sensorer som sikrer at vaksiner og medisiner befinner seg innenfor gitte temperaturer slik at de trygt kan brukes og ikke må returneres for destruksjon.

Kampen mot matsvinn og ferske matvarer er viktig for alle de store
dagligvarekjedene. I en av de største dagligvarekjedene i Europa forventer man å oppnå flere millioner kroner i besparelser ved hjelp av Disruptive Technologies sensorer som beskytter temperaturfølsom mat. Mindre mat kastes og kostnader reduseres drastisk. Sensorene bidrar effektivt til kampen mot matsvinn. Disruptive Technologies planlegger videre ekspansjon på det amerikanske markedet i løpet av andre halvår 2019. Selskapet har allerede utviklet smarte løsninger med ledende leverandører innen energieffektivisering av bygg i New York. Ved neste emisjon bidrar eksisterende eiere betydelig sammen med investeringsselskapet Nysnø, som nå deltar i den kommende emisjonen i det norske teknologiselskapet.

“Vi er svært stolte av å kunne samarbeide med Nysnø”, sier Erik Fossum Færevaag, grunnlegger og CEO av Disruptive Technologies. “Bærekraft og en grønn profil er en grunnpilar i kulturen vår. Vi jobber mot et smartere, mer bærekraftig samfunn, der vi vil hjelpe organisasjoner med å ta kloke valg basert på sikre data. Vi muliggjør drastisk reduksjon av forbruk og økt effektivisering med bruk av sensorteknologi.”

Om Disruptive Technologies

Disruptive Technologies ble etablert i 2013 og har 44 ansatte på kontorer i Bergen, Oslo, Trondheim, Volda, Århus, London, Paris og München.
Selskapets hovedkontor er på Kokstad i Bergen. Største aksjonærer er Frøysli, Ubon Partners, Firda, Andenes, Ferd, TD Veen, Norselab og Nysnø.

Om Nysnø

Nysnø Klimainvesteringer AS ble etablert i desember 2017 av Nærings- og fiskeridepartementet. Det statlige investeringsselskapet gjør kommersielle investeringer i teknologier og selskaper som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Selskapets mandat er beskrevet i statsbudsjettet for 2018. Nysnø har kontor i Stavanger og startet driften i juni 2018.

For mer informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:
Eivind Egeland Olsen, CIO (eivind@nysnoinvest.no, +47 906 55 215)
Erik Fossum Færevaag, CEO (erik@disruptive-technologies.com, +47 900 47 361)